Politika privatnosti

 

Zaštita poverljivih podataka (I o transakciji)

 

Zaštita ličnih podataka na web shopu Superior DOO - webshop.superior-seeds.co.rs/

 

Superior DOO svestan je činjenice da su mnogi potrošači i ostali korisnici koji posećuju naš web shop zabrinuti za podatke koje su ostavili online, te se pitaju kako se isti čuvaju I koriste.

Kako bismo rešili taj problem i pokazali da smo se obavezali na zaštitu ličnih podataka, izradili smo i sprovodimo politiku zaštite ličnih podataka na svojim Internet stranicama, te vas molimo da je s vremena na vreme proverite, s obzirom na moguće izmene.

 

Zaštita ličnih podataka na Internet stranicama web shopa Superior DOO – uopšteno

 

Prikupljamo samo one lične podatke koji su nam dobrovoljno dostavljeni. Ne zahtevamo od Vas da nam pošaljete te podatke kako bismo Vam omogućili pristup na naše stranice i ne tražimo da otkrijete više podataka nego što je zaista potrebno za učestvovanje u nekoj aktivnosti na našim stranicama.

Lične podatke prvenstveno prikupljamo kako bismo vam mogli poslati izmene i novosti elektronskom poštom, uključiti vas u učestvovanje u nagradnim igrama te obavestiti pobednika, poslati publikacije, brošure i drugi reklamni materijal i odgovoriti na vaša pitanja ili savete. Ne prodajemo, ne prenosimo, ne otkrivamo podatke koje prikupimo na našim web stranicama nikome izvan Superior DOO bez vaše dozvole, osim (1) u slučajevima kada je to potrebno radi izvršavanja naših zakonskih obaveza, (2) u slučajevima propisanih zakonom, (3) u slučajevima kada je to potrebno radi zaštite Vašeg života ili telesnog integriteta, a Vi niste u mogućnosti dati svoj pristanak za obradu Vaših ličnih podataka, (4) u slučajevima kada je to nužno radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu, i (5) u slučajevima kada ste Vi sami objavili te podatke.

Superior DOO ne sakuplja podatke maloletnih osoba. Ukoliko ste maloletni, molimo Vas da nam ne šaljete bilo kakve lične podatke o sebi, što uključuje Vaše ime, prezime, adresu prebivališta, broj telefona ili e-mail adresu. Prenošenje ličnih podataka od strane maloletnika ne bi se smelo odvijati bez odobrenja roditelja ili staratelja. Ukoliko bi usprkos tome usledilo uspostavljanje kontakta na inicijativu maloletne osobe, u slučaju prenošenja ličnih podataka od strane maloletne osobe, Superior DOO izričito odbija primanje bilo kakvih zahteva materijalne ili nematerijalne prirode koji proizlaze iz obrade takve namere kontakta.

Možete u svako doba zatražiti pregled svih ličnih podataka koje smo od Vas dobili. Možemo na Vaš zahtev ažurirati, ispraviti ili brisati te podatke (ako se dotični podaci još uvek nalaze u našim bazama podataka), ili ubuduće prestati koristiti te podatke. Ako želite ostvariti to pravo, jednostavno nam se javite.

Tajnost podataka

Superior DOO se obavezuje da  lične podatke neće učiniti dostupnim trećim licima, objavljivati, niti davati trećim licima korišćenje bez prethodne saglasnosti korisnika na kojeg se odnose lični podaci.

Želimo jasno reći da prilikom posete ovim stranicama vaši lični podaci ostaju tajni, osim ukoliko ih ne želite dobrovoljno otkriti.

Obavezujemo se da, osim u svrhu zakonske istrage, nećemo drugim stranama dati podatke koje smo primili.

Podatke koji se pristupom na internet stranicu automatski upisuju, a nisu lični podaci (vrste pretraživača, broj poseta, vreme provedeno na stranicama i sl.) Superior DOO ima pravo koristiti isključivo radi ocene posećenosti internet stranice i radi poboljšanja njenog sadržaja i funkcionalnosti.

Slanje poruka elektronskom poštom

Kada nam šaljete elektronsku poštu (e-mail) sa ličnim podacima po kojima vas je moguće identifikovati, bilo putem e-mail poruke sa pitanjem ili komentarom, ili putem obrasca koji nam dostavljate elektronskom poštom, mi te podatke koristimo u svrhu ispunjenja vaših zahteva. Možda ćemo vaš e-mail poslati drugim zaposlenima ili dobavljačima koji mogu bolje odgovoriti na vaša pitanja.

Svi zaposleni u Superioru DOO i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Neovlašćeni pokušaji slanja ili izmene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni.

Slanjem ličnih podataka Superioru DOO ispitanik se ne odriče prava koja su zagarantovana propisanim zakonima Republike Srbije kojima se štite lični podaci, a posebno prava da zatraži ispravku ili brisanje vlastitih ličnih podataka iz naše baze ako su isti nepotpuni, netačni ili neažurni ili njihova obrada nije u skladu s odredbama propisanih zakona Republike Srbije.

 

Kontaktirajte nas

Superior d.o.o.

Bulevar oslobođenja 132

11320 Velika Plana

026 4 150 150