Uslovi korišćenja

Pravna regulative e prodavnice                                             Napomena: Prikazane cene su sa uračunatim PDV-om!    


Politika reklamacija

 

§    Opis rešavavanja reklamacionog procesa

§    Način povraćaja sredstava

§    Pravo kupca da otkaže ugovor o kupovini

§    Garancija povraćaja novca

§    Postojanje procedure za reklamacije

 

Prodavac se obavezuje da će isporučiti proizvod koji je tehnički ispravan, ima ispravan rok trajanja, zapakovan je u originalnu ambalažu te odgovara vrsti i opisu proizvoda navedenom na webshop.superior-seeds.co.rs/. 

Slika koja ilustruje proizvod na Internet stranici ne mora odgovarati stvarnom izgledu proizvoda, posebno kod proizvoda kojima je u samom nazivu na Internet stranicama navedeno „razne boje“, „razne veličine“, „razni oblici“ i sl, i kupac takve prozvode ne može reklamirati sa te osnove. Zadržavamo pravo na tehničke greške opisa, fotografija, cena i broja artikala zbog automatskog unosa artikala u sistem, kao i automatske potvrde porudžbine.

Naručeni proizvodi pakuju se na način da tokom uobičajene manipulacije ne budu oštećeni.Prilikom dostave robe, molimo Vas da proverite isporučenu robu te eventualna oštećenja reklamirate osobi koja je dostavila robu. Ukoliko su na isporučenoj robi vidljiva spoljašnja oštećenja, kupac ima pravo da odbije preuzimanje naručene robe. Molimo Vas da uporedite dostavljene proizvode (vrstu i količinu dostavljenih proizvoda) sa računom i ukoliko nešto nedostaje ili je isporučen pogrešan proizvod, na licu mesta o tome obavestite dostavljača. Primalac i dostavljač na licu mesta zapisnički utvrđuju i svojim potpisom potvrđuju nedostatke.

Molimo Vas da obratite pažnju na to da je provera ispravnosti pošiljke odgovornost kupca i da naknadne reklamacije u smislu količine i vrste dostavljene robe i vidljivih nedostataka nismo obavezni uvažiti.Superior DOO će u najkraćem mogućem roku, prvom mogućom dostavom, o svom trošku dostaviti artikle za koje se na gore navedeni način utvrdi da nedostaju u pošiljci ili da su dostavljeni u neispravnom stanju, ili će kupcu odobriti povraćaj novca, prema izboru kupca.Kupac ima pravo na povraćaj robe u slučaju da proizvod ima materijalni ili kvalitativni nedostatak koji nije bilo moguće uočiti prilikom preuzimanja robe. U tom slučaju, molimo Vas da nam takav proizvod reklamirate u roku od 14 dana od dana isporuke kako bismo dogovorili povraćaj i zamenu takvog proizvoda ili povraćaj novca.

 

Vašu porudžbinu, u skladu sa čl. 28., čl. 34. i čl. 35. Zakona o zaštiti potrošača (Sl. glasnik RS, br. 62/2014) možete otkazati i od nje odustati bez navođenja razloga i dodatnih troškova u roku od 14 dana nakon preuzimanja proizvoda u državinu. U tom slučaju proizvod ćemo preuzeti nazad uz povraćaj novca ili ga zameniti za drugi proizvod, prema Vašem izboru. Robu ćemo preuzeti sami posredstvom dostavljača ovlašćene kurirske službe D Express, CityExpress ili AKS. Troškove jednog povraćaja i slanja zamenskih proizvoda snosi Superior DOO, a direktne troškove eventualnih naknadnih povraćaja snosi kupac.

Ukoliko želite odustati od ugovora zaključenog na daljinu i vratiti jedan ili više proizvoda,  molimo Vas da nas jednostavno kontaktirate  na e-mail: info@superior-seeds.com,  ili popunite i pošaljite Izjavu o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu u elektronskoj formi (kliknite na link za preuzimanje obrasca) pri čemu ćemo Vas o prijemu obrasca bez odlaganja obavestiti elektronskom poštom. Naši operateri kontaktiraće Vas u najkraćem mogućem roku radi što efikasnijeg osiguranja Vaših prava.

Ako odustanete od ugovora zaključenog na daljinu, povraćaj novca, uključujući i troškove isporuke, izvršićemo najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo primili obrazac za odustanak od ugovora, uz prethodno preuzimanje u državinu vraćene robe, koristeći ista sredstva plaćanja koja ste Vi koristili u prvobitnoj transakciji. U slučaju da se saglasite sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja za povraćaj plaćenog iznosa, zbog takvog povraćaja nećete snositi nikakve troškove.

 Molimo Vas da obratite pažnju na mogućnost odgovornosti za umanjenje vrednosti robe koje nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

 

Izjava o odustanku od ugovora na daljinu nalazi se ovde.

 

Politika povraćaja robe

 

Ukoliko ste dobili proizvod koji niste naručili ili ste dobili proizvod s greškom ili imate bilo kakav prigovor, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, molimo Vas da nas o tome obavestite na e-mail adresu: info@superior-seeds.com

Nakon što kupac reklamira ispravnost proizvoda, Superior DOO će u najkraćem roku obezbediti preuzimanje robe,  posredstvom dostavljača ovlašćene kurirske službe D Express,  CityExpress ili AKS. Otpremne troškove kod takvog povraćaja u potpunosti će preuzeti Superior DOO, nakon čega će bez ikakve naknade poslati kupcu zamenski proizvod prvom mogućom dostavom ili mu odobriti povraćaj novca, prema izboru kupca.

 

Zaštita poverljivih podataka (I o transakciji)

 

Zaštita ličnih podataka na web shopu Superior DOO - webshop.superior-seeds.co.rs/

 

Superior DOO svestan je činjenice da su mnogi potrošači i ostali korisnici koji posećuju naš web shop zabrinuti za podatke koje su ostavili online, te se pitaju kako se isti čuvaju I koriste.

Kako bismo rešili taj problem i pokazali da smo se obavezali na zaštitu ličnih podataka, izradili smo i sprovodimo politiku zaštite ličnih podataka na svojim Internet stranicama, te vas molimo da je s vremena na vreme proverite, s obzirom na moguće izmene.

 

Zaštita ličnih podataka na Internet stranicama web shopa Superior DOO – uopšteno

 

Prikupljamo samo one lične podatke koji su nam dobrovoljno dostavljeni. Ne zahtevamo od Vas da nam pošaljete te podatke kako bismo Vam omogućili pristup na naše stranice i ne tražimo da otkrijete više podataka nego što je zaista potrebno za učestvovanje u nekoj aktivnosti na našim stranicama.

Lične podatke prvenstveno prikupljamo kako bismo vam mogli poslati izmene i novosti elektronskom poštom, uključiti vas u učestvovanje u nagradnim igrama te obavestiti pobednika, poslati publikacije, brošure i drugi reklamni materijal i odgovoriti na vaša pitanja ili savete. Ne prodajemo, ne prenosimo, ne otkrivamo podatke koje prikupimo na našim web stranicama nikome izvan Superior DOO bez vaše dozvole, osim (1) u slučajevima kada je to potrebno radi izvršavanja naših zakonskih obaveza, (2) u slučajevima propisanih zakonom, (3) u slučajevima kada je to potrebno radi zaštite Vašeg života ili telesnog integriteta, a Vi niste u mogućnosti dati svoj pristanak za obradu Vaših ličnih podataka, (4) u slučajevima kada je to nužno radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu, i (5) u slučajevima kada ste Vi sami objavili te podatke.

Superior DOO ne sakuplja podatke maloletnih osoba. Ukoliko ste maloletni, molimo Vas da nam ne šaljete bilo kakve lične podatke o sebi, što uključuje Vaše ime, prezime, adresu prebivališta, broj telefona ili e-mail adresu. Prenošenje ličnih podataka od strane maloletnika ne bi se smelo odvijati bez odobrenja roditelja ili staratelja. Ukoliko bi usprkos tome usledilo uspostavljanje kontakta na inicijativu maloletne osobe, u slučaju prenošenja ličnih podataka od strane maloletne osobe, Superior DOO izričito odbija primanje bilo kakvih zahteva materijalne ili nematerijalne prirode koji proizlaze iz obrade takve namere kontakta.

Možete u svako doba zatražiti pregled svih ličnih podataka koje smo od Vas dobili. Možemo na Vaš zahtev ažurirati, ispraviti ili brisati te podatke (ako se dotični podaci još uvek nalaze u našim bazama podataka), ili ubuduće prestati koristiti te podatke. Ako želite ostvariti to pravo, jednostavno nam se javite.

 

Tajnost podataka

 

Superior DOO se obavezuje da  lične podatke neće učiniti dostupnim trećim licima, objavljivati, niti davati trećim licima korišćenje bez prethodne saglasnosti korisnika na kojeg se odnose lični podaci.

Želimo jasno reći da prilikom posete ovim stranicama vaši lični podaci ostaju tajni, osim ukoliko ih ne želite dobrovoljno otkriti.

Obavezujemo se da, osim u svrhu zakonske istrage, nećemo drugim stranama dati podatke koje smo primili.

Podatke koji se pristupom na internet stranicu automatski upisuju, a nisu lični podaci (vrste pretraživača, broj poseta, vreme provedeno na stranicama i sl.) Superior DOO ima pravo koristiti isključivo radi ocene posećenosti internet stranice i radi poboljšanja njenog sadržaja i funkcionalnosti.

 

Slanje poruka elektronskom poštom

 

Kada nam šaljete elektronsku poštu (e-mail) sa ličnim podacima po kojima vas je moguće identifikovati, bilo putem e-mail poruke sa pitanjem ili komentarom, ili putem obrasca koji nam dostavljate elektronskom poštom, mi te podatke koristimo u svrhu ispunjenja vaših zahteva. Možda ćemo vaš e-mail poslati drugim zaposlenima ili dobavljačima koji mogu bolje odgovoriti na vaša pitanja.

Svi zaposleni u Superioru DOO i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Neovlašćeni pokušaji slanja ili izmene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni.

Slanjem ličnih podataka Superioru DOO ispitanik se ne odriče prava koja su zagarantovana propisanim zakonima Republike Srbije kojima se štite lični podaci, a posebno prava da zatraži ispravku ili brisanje vlastitih ličnih podataka iz naše baze ako su isti nepotpuni, netačni ili neažurni ili njihova obrada nije u skladu s odredbama propisanih zakona Republike Srbije.

 

Zaštita ugovornih strana, postojanje uslova kupovine

 

Uslovi poslovanja važe za kupce čije se prebivalište nalazi na području Republike Srbije.

Prodavac je Superior DOO (detaljni podaci ovde), a kupac je posetilac ovih stranica, punoletna i poslovno sposobna osoba, koja popuni elektronsku porudžbenicu, pošalje je prodavcu te izvrši plaćanje na bilo koji od ponuđenih načina.

Kupac snosi odgovornost za tačnost i potpunost unesenih podataka prilikom kupovine.

Porudžbinom artikala kupac prihvata uslove poslovanja navedene na ovim stranicama.

 

Molimo vas da svoje eventualno neslaganje sa uslovima, bilo u celosti ili delimično, u pisanom obliku dostavite pre svoje prve porudžbine na e-mail: info@superior-seeds.com, ili na adresu prodavca (detaljni podaci ovde).

Kupac ima pravo na odustanak od ugovora u skladu sa čl. 28. i čl. 35. Zakona o zaštiti potrošača (Sl. glasnik RS, br. 62/2014). Pravo se ostvaruje u roku i na način predviđen zakonom. Ukoliko želite jednostrano raskinuti ugovor ili izvršiti reklamaciju na isporučeni proizvod, molimo Vas da se o postupku detaljnije informišete ovde.

 

Superior DOO može porudžbinu odbaciti odnosno ne isporučiti robu ukoliko ustanovi da je došlo do zloupotrebe Superior DOO web shopa ili utvrdi da su podaci na narudžbi nepotpuni odnosno netačni,  osobito ukoliko sa kupcem ne može stupiti u telefonski kontakt radi telefonske potvrde porudžbine.

Superior DOO web shop može se koristiti i svi sadržaji pregledati za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korišćenje.

Usluge koje Vam pruža Superior DOO putem web shopa ne uključuju troškove koje snosite koristeći računarsku opremu i usluge za pristup našim stranicama. Superior DOO nije odgovoran za troškove telefona, prometa podataka ili bilo koje druge troškove do kojih može doći prilikom porudžbine ili pregleda/pretraživanja web shopa.

Superior DOO zadržava pravo na izmenu ovih uslova. Sve promene objaviće na ovoj stranici.

 

Usluga dostave vaših porudžbina se vrši preko  Daily Express kompanije.

U slučaju da vaša porudžbina iznosi ili prelazi vrednosti od 5.000,00 dinara dostava će biti BESPLATNA. BESPLATNA ISPORUKA VAŽI SAMO ZA SEMENA POVRĆA.

Isporuka se vrši samo na teritoriji Srbije. Dostava vaših porudžbina se vrši u roku od 3 do 5 radnih dana.

 

Powered by Poslovni i Telefonski imenik 11811.rs
Superior DOO © 2021